Lijst 10

De Groenen - Piraten

1. André Linnenbank, Zaandam

Ik ben natuurkundige en heb lange tijd als onderzoeker in het ziekenhuis gewerkt.
Na 25 jaar tijdelijke aanstellingen liep mijn contract af, dus ik heb aan den lijve ervaren hoe flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot verspilling van geld en ervaring.

Tegenwoordig ben ik docent op een middelbare school in Amsterdam. Ik geef Natuurkunde, Natuur Leven &Technologie, en Informatica aan vooral de bovenbouw leerlingen Mavo, Havo en VWO.
In mijn tijd in het ziekenhuis was ik medeverantwoordelijk voor de opslag en analyse van de data van de afdeling. Daarbij is het mij duidelijk geworden dat er grote problemen zijn met de opslag en verwerking van patiëntengegevens. Daarom ben ik lid geworden van de Piratenpartij, omdat dat de enige partij is waarbij digitale mensenrechten centraal staan.

Binnen het Hoogheemraadschap wil ik me vooral inzetten, zeker in deze tijd van internationale spanningen en voortdurende ransomware aanvallen, voor het digitaal veilig maken en houden van waterschaps-infrastructuur, denk aan de sluizen en gemalen. Ook wil ik mij hard maken voor versoepeling van de kwijtscheldingsprocedure en voor het terugdringen van de enorme privacyschendingen die die procedure veroorzaakt.

Mijn verleden als onderzoeker en huidige ervaring als docent zal mij daar zeker bij gaan helpen.


2. Mark van Treuren, Schagen

In mijn 31 jarige bestaan heb ik in elke uithoek van de maatschappij gewerkt. Daardoor heb ik een brede kennis over vele sectoren. Met deze ervaring heb ik vaardigheden geleerd die ik weer gebruikte in de volgende sector die ze daar niet gebruikte en leerde dit aan anderen. Ik hield van de klus of de cliënt die niemand wilde of aan kon. Waarbij je vies werd, iets moest oplossen dat niemand wilde doen of dreigende agressie die anderen vermeden. Daar leer ik het meeste van. De kar trekken deed ik het meest wanneer niemand dat wilde doen en de verantwoordelijkheid niet werd genomen.

Contact maken met mensen vind ik het leukste wat er is. De kroegmeets bezoek ik zoveel ik kan. Ook de bel-acties met leden van de partij geven mij veel vreugde. Ik kan niet wachten om te gaan flyeren op straat en het gesprek te voeren met kiezers over onze partij-standpunten. De discussie groep op Signal lees ik elke dag en voer argumenten indien die nog niet gegeven zijn om onze bronnen zo rijk mogelijk te maken waar wij onze standpunten op baseren. Ik hou mij bezig met het maken de video’s voor de campagne. Hier bied ik creativiteit en help bij het organiseren om deze uit te voeren. Ik heb nog veel meer ideeën om de verkiezingen een succes te maken.

In het verleden heb ik een bedrijf opgezet met vrienden waarbij we met niets begonnen en eindigden met een merk dat vele duizenden klanten had in voornamelijk Nederland, België en Duitsland. Ik was het gezicht van het bedrijf en gaf het voorbeeld in hoe we met klanten en zaken relaties om horen te gaan. We maakten onze eigen promotievideo’s en ik ontwikkelde een verkoop en klanten service script die ik trainde aan collega’s en zakelijke klanten van het bedrijf. Met het behandelen van klachten van klanten en conflicten met zakenrelaties was ik heel bedreven. Iedereen ging tevreden weer weg en bracht vaak weer nieuwe klanten als gevolg van de goede service. De laatste jaren maak ik luxe badkamers, wc’s en vloeren voor klanten met tegels. Ook hierin is discipline een goede omgang met klanten en zaken relaties essentieel. Ik kan met heel weinig heel veel voor elkaar krijgen.


3. Saira Sadloe, Purmerend

Het ondersteunen van burgerrechten, directe democratie, databeveiliging, bescherming van persoonsgegevens, transparantie, vrijheid van kennis en informatie, goed toegankelijke onderwijs, universele gezondheidszorg en een stabiel basisinkomen. Dit zijn exact de steken die het huidige kabinet heeft laten vallen!

Het onrecht en de ellende kan ik niet langer aanzien. Ik wil verandering. Daarom ga ik de politiek in. Niet om met alle winden mee te waaien, maar juist om tegengas te geven. Niet om met de meute mee te gaan, maar juist om de kwetsbare burgers hun stem terug te geven. Daar waar anderen voor weg lopen, ga ik de strijd aan. de Piratenpartij voel ik daadkracht en integriteit. De Piratenpartij is de enige partij die de aanval inzet tegen machtsmisbruik, corruptie, wanbeleid, structurele mensenrechtenschendingen en onrecht.

Met de Piratenpartij ben ik ervan overtuigd dat we de komende jaren veel veranderingen zullen brengen, en daar zal ik bij mee zijn! Ik zal mij inzetten voor een vrije informatiesamenleving en meer burgerparticipatie. Als een echte piraat zal ik mij vastbijten aan vastgeroeste dossiers. Als een echte piraat zal ik me mengen in de oorlog in de jeugdzorg. Ik zal onrecht bestrijden. Immers, ouders en kinderen hebben lang genoeg in angst geleefd. Mijn doel is een beter Nederland. Voor onszelf. Voor onze ouders. Voor onze kinderen. Mijn leidraad zijn mensenrechten, Europese wetten en de stem van de burgers, van jong tot oud!


4. Nico Teders, Purmerend

De overheid is er voor de bevolking en niet andersom.

Ik vind het ernstig, treurig dat er nu meer voedselbanken nodig zijn dan ooit, dat de zorg op zijn tandvlees loopt en er kinderen met honger naar school gaan.

Daarom ben ik voor een eerlijkere spreiding van onze welvaart.
Het respecteren van privacy is daar een belangrijk onderdeel van. Ik vind dat Nederland beter verdient dan “pappen en nat houden”.

Als je dan ook nog weet, dat Nederland de slechtste waterkwaliteit van Europa heeft dan is het duidelijk dat er dringend wat aan moet gebeuren, zoals ook het aanpassen van de waterhuishouding om deze klaar te maken voor de toekomst.


5. Ramon Peerdeman, Enkhuizen

Ik ben Piraat en sta voor de waarden en normen van de Piratenpartij. Momenteel heeft de Piratenpartij een zetel in de gemeente Enkhuizen. Ik zit in de commissie van de Piratenpartij Enkhuizen en daar willen we de transparantie en inspraak van de burger op een hoger niveau brengen.


6. Angeline Pot, Den Helder

Hallo, mijn naam is Angeline Pot ik ben 67 jaar en woon in Den Helder. Door twitter ben ik in contact gekomen met de Piratenpartij en hun speerpunten spraken mij zeer aan. Omdat ik ook in de lokale politiek heb gezeten heb ik mij op de verkiezingslijst laten zetten voor deze partij.

Vanuit mijn werk, als maatschappelijk werker en psychosociaal therapeut, zie ik dat de zorg, zowel medisch als het geestelijk welzijn in de knel is geraakt door het huidige beleid. Door de systemen en de macht van de grotere organisaties, mis ik de menselijke maat, die men juist nodig heeft als men om hulp vraagt en zich kwetsbaar voelt. Een grote impact op de gezondheid is armoede, dat geeft veel stress, waardoor mensen niet meer goed kunnen functioneren.

Omdat ik zelf lichamelijke beperkingen heb, ondervind ik de problemen met de Wmo. Door de vastgestelde regels wordt de persoonlijke behoefte niet gezien, de menselijke maat valt weg waardoor de hulpvrager in de knel komt. Dat moet dus op provinciaal niveau geregeld worden, zodat bijvoorbeeld het inleveren van hulpmiddelen bij een verhuizing niet meer nodig is.

Maar ook ondervind ik bij het herinrichten van een stad belemmeringen. Een stad autoluw maken is prima, maar er wordt weinig rekening gehouden met mensen met een loopbelemmering.
Een schone natuur en lucht valt ook onder gezondheid, vandaar dat ik mij ook verkiesbaar heb gesteld voor de Waterschappen.


7. Thijs Ligthart, Alkmaar

Ideologisch:

Door m’n behoorlijk brede interesse ‘specialiseerde’ ik me in algemene kennis en zie mezelf daarom doorgaans als ’n slagvaardige generalist. In m’n persoonlijke levensbeschouwing staan zowel Culturele Hegemonie, de Ruimdenkende Mens als Vrije Kennis centraal.

De komende twee verkiezingen van 2023 ga ik onze kernwaarde Transparantie weer uitdragen. Maar deze keer neem ik er ook Democratie door middel van Burgerberaad en Vrije Kennis in op als speerpunten, omdat hier veelal m’n voorkeur en aandacht ligt. Deze bovenstaande Piraten-kernwaarden zijn naar ik meen de allerbelangrijkste, omdat ze de randvoorwaarden voor menselijke waardigheid vormen, en die raken ons als mensen nu eenmaal allemaal in de kern van ‘t bestaan. Vandaar dat deze waarden heel dicht bij me staan. Ze hangen daarom ook nauw samen met m’n levensdoel: het helpen om de toekomstbestendigheid van het leven op planeet aarde verder te ontwikkelen door te blijven verbinden, verenigen en verbouwen.

Dit alles dient liefst lokaal, van onderop en door nauwe, respectvolle samenwerking uitgevoerd te worden. Zo kunnen we parallel aan de huidige maatschappij ‘n nieuwe, duurzame en inclusieve samenleving opbouwen. Als dat namelijk lukt kan veel ellende voorkomen worden en daar is elk mens bij gebaat. De nood hiertoe is niet gering: we stappen als het aan mij ligt over van ego naar eco, van lineair naar circulair, en van top-down dominantie naar bottom-up gelijkwaardigheid. Gezien de systeemcrisis waar we nu middenin zitten is dit zeker geen overbodige luxe. Daarom verdient het beheer van de gemeenschap van de mensen, voor de mensen, en door de mensen alle mogelijke aandacht en middelen.

Bij Thijs dus geen torentjes- of achterkamertjespolitiek en al absoluut geen doofpotten. Want door deze inmiddels bekende gang van zaken kregen de huidige autoriteiten nog meer dan eerst de schijn tegen, en hebben ze inmiddels ook allang hun gezag verspeeld. Door de arrogante houding van de gevestigde orde jegens ons, de resterende inwoners, is bij bestuurders een ernstige angst voor het volk “zogenaamde demofobie” ontstaan, die verder regeren voor hen praktisch onmogelijk maakt. Hun realiteitszin lijkt echter non-existent. Voornamelijk door hen kreeg de macht van ‘t ongeremde kapitaal de laatste decennia nog meer vrij baan. Met alle gevolgen van dien: het is helaas wantrouwen en crisis alom anno 2023. Het tegengaan van deze negatieve ontwikkelingen is mijns inziens essentieel voor de toekomstbestendigheid van onze leefomgeving op elk vlak: sociaal-cultureel, politiek en economisch. Het roer moet om door er met z’n allen een positieve draai aan te geven en op die manier het huidige tij te keren.

Autobiografisch:
Voordat ik in 2017 Alkmaars allereerste politieke Piraat besloot te worden, was ik tijdens m’n studiejaren ruim vijf jaar werkzaam in de horeca, en verrichtte vervolgens tien jaar lang allerhande ondersteunende taken op kantoor. Dat alles speelde zich voornamelijk in de publieke sector, de informatietechnologie en ‘t handelswezen af. Na daarna drie jaar in de kaaswereld werkzaam te zijn geweest besloot ik als Westfriese tuinderszoon geworteld in de zilte klei- de duurzame afslag naar het ethisch ondernemerschap in te slaan. Sinds een jaar ben ik voor mezelf begonnen met ’n bezorgdienst in streekproducten die van boeren, tuinders en andere vakmensen uit de regio afkomstig zijn.

Dit klinkt na de opleidig tot werktuigbouwkundige en leraar geschiedenis misschien niet logisch, maar het is wel waar m’n hart ligt. In m’n schaarse vrije tijd zijn m’n dwergpapegaai, familie, musea, muziek, goed voedsel en ‘t lezen van ‘n interessant boekwerk de voornaamste zaken waar ik echt enorm van kan genieten. Verder woonde ik eerder in ’t Veld, een typisch Noord-Hollands lintdorp, om vervolgens naar Amsterdam, Johannesburg in Zuid-Afrika, Barcelona en tot slot naar Alkmaar te verhuizen.
Daar sloot ik me in 2017 bij de nationale Piraten aan, om me op die manier met m’n kennis en vaardigheden via hen voor ‘t algemeen belang en ’t menselijke wel en wee in te zetten. Want, zoals de Romein Seneca rond het begin van onze jaartelling al schreef: ‘De mens is een heilige zaak voor zijn medemens’.


8. Bob Sikkema, Enkhuizen

Wat wij al vreesden is werkelijkheid geworden: de overheid wordt steeds minder transparant. De burger is transparant. Wij doen dit, als Piratenpartij, niet uit luxe. We doen dit uit armoede. Armoede omdat onze burgerrechten continue onder vuur staan.

Het is oorlog wat betreft onze burgerrechten. Wie dit niet beseft, leest het nieuws niet goed, of volgt niet genoeg nieuws. De burger delft het onderspit, waarbij de commerciële bedrijven ons steeds meer gaan voorschrijven hoe wij ons leven moeten inrichten. De bestaande politiek laat zien dat men compleet faalt het volk te vertegenwoordigen. Consequent verdwijnen de draaideurpolitici, na de politiek, bij de bedrijven die ze eerder naar de mond praatte. Het is tijd dat het volk Nederland weer herovert.

In mijn werkend bestaat heb ik gewerkt bij onder meer Canon Europa, Atos, Getronics (KPN), Oracle en EuroNext, van ICT’er tot coördinator. Met deze ervaring leerde ik ook de keerzijde van de mogelijkheden van ICT. Daarom sloot ik me in 2012 aan bij de Piratenpartij.

Van juni 2012 tot en met december 2014 heb ik in het bestuur gezeten van de Piratenpartij (Nederland). Ik heb onder meer, samen met Biervat, de Piratenweekenden georganiseerd en diverse zaken voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 gedaan. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 was ik lijsttrekker en campagneleider van Piratenpartij Amsterdam. Ik heb toen veel geleerd van Ancilla, en heb interviews gedaan met onder meer het Parool en BNR. Ook PowNews sloeg me niet uit het veld :-). Helaas kwamen we, ondanks de succesvolle acties (o.a. met GeenStijl tracker onder parkeerscanauto’s geplaatst, stickeractie), 212 stemmen tekort.

s Sinds maart dit jaar ben ik de enige volbloed Piraat in de Nederlandse politiek, en wel in de gemeenteraad van Enkhuizen. Hier heb ik al veel aandacht op ons gevestigd met onder meer de perikelen rond de verkoop van het recreatiegebied aan Europarcs. We zijn nu bezig de organisatie in Enkhuizen op kracht te krijgen.

Graag doe ik er een stap bij door lijsttrekker te zijn voor de komende Provinciale Staten verkiezingen in maart 2023. Ik zal, samen met het team, de Piratenpartij definitief in Nederland op de kaart zetten. We hebben een campagne-team als niet te voren en we gaan voor 2-3 zetels. Men zal ons overal zien.

Het wordt een mooi jaar 🙂


Ons verkiezingsprogramma

Download Pdf

Waterbeheer

 • Bodemdaling tegengaan om verzakkingen van woningen te voorkomen.

 • Veenbodem vernatten om te voorkomen dat broeikasgassen uit de de bodem loskomen en opwarming van de aarde verergeren.
  Zie: https://www.klimaatbuffers.nl/nieuws/100/coalitie-natuurlijke-klimaatbuffers-presenteert-visie-klimaatbestendige-veengebieden

 • Inzetten op water vasthouden / bufferen i.p.v tunnelvisie op afvoeren.

 • Vergunningsplicht en stevige belasting voor grondwateronttrekkingen.

 • Natuurlijk waterpeil aanhouden en gebruik daarop aanpassen, in plaats van andersom. Dit betekent dat we op veel plekken het waterpeil zullen verhogen om natuur en biodiversiteit te bevorderen, en we samen met boeren een transitie maken naar natte teelt.

 • Rainproof maatregelen intensiveren en uitbreiden, om hoosbuien beter op te vangen, en meteen comfortabelere woningen en een groene, gezonde leefomgeving te creëren.

 • Vergroenen daken en tuinen stimuleren, in samenwerking met partners.

Natuur en biodiversiteit

 • Als waterschap kunnen we een positief verschil maken op het gebied van biodiversiteit. We juichen samenwerking op dit gebied erg toe; met overheden, bedrijven en stichtingen, tot kennisuitwisseling met grassroots-organisaties en bewoners.

 • Wij laten muskusratten zoveel mogelijk met rust. Wanneer het strikt noodzakelijk is om ze te vangen om dijken te beschermen, vinden wij het zonde om ze te vernietigen. Wij vangen ze dan liever op zo’n manier dat ze nog geconsumeerd kunnen worden, als waterkonijn.

 • Hoger waterpeil om voedingsrijke omgeving voor weidevogels te creëren en zo biodiversiteit te stimuleren.

 • Natuurinclusief boeren stimuleren. De manier van boeren aanpassen aan wat het land aankan.

 • Meer bloemrijke oevers voor een rijker dierenleven.

Waterkwaliteit

 • Waterkwaliteit bij de wortel aanpakken, in eerste plaats dus door vervuilers aan te pakken.

 • Vervuilers steviger belasten (ook om te stimuleren dat vervuilers zelf hun productieproces schoner maken en zuiveren bij de bron door de vervuiler zelf te stimuleren).

 • Lobby om vergunningen voor lozingen in te trekken.

 • Lobby om uitrijden van mest te beperken en schadelijke gifstoffen zoals glyfosaat te verbieden.

 • Microplastics en PFAS (RWZI en afvangen).

 • Medicijnresten (RWZI)

 • Lobby naar landelijke politiek om handel en productie van drugs wettelijk te reguleren, zodat drugsafval niet langer in de natuur geloosd wordt maar netjes verwerkt kan worden, net als in de farmaceutische industrie, zodat het niet in ons grondwater en oppervlaktewater terecht komt.

 • Dit alles voldoende doen om Kader Richtlijn Water (KRW)-normen te halen, en ook waterkwaliteit in kleine wateren te verbeteren (80% onvoldoende).

Energietransitie

De energietransitie vormt een grote uitdaging. Zeker omdat andere manieren om de energietransitie vorm te geven ook tegen limieten oplopen (Bijvoorbeeld windmolens in de buurt van woningen. Dit gaat ten koste van de gezondheid van omwonenden. Of in natuurgebieden, wat ten koste gaat van biodiversiteit. Hierdoor vermindert ook het draagvlak voor de energietransitie). Warmte uit water kan voor de helft van onze totale energiebehoefte voorzien. Deze mogelijkheid wordt nu slechts minimaal benut. Daarom zetten we ons in voor zoveel mogelijk projecten om te pionieren met Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Zo kunnen we zorgen dat het waterschap meer energie produceert dan het verbruikt.`

Circulair werken

 • Grondstoffen winnen uit restproducten, zoals fosfaat en struviet uit rioolslib

 • Gebruik van Groengas stimuleren

Internationale lobby

 • De CETA en TTIP verdragen bedreigen publieke diensten, zoals waterzuivering. Ze vergroten het risico dat deze publieke diensten geprivatiseerd worden. Eerdere privatiseringen laten zien dat hiermee vaak de kwaliteit verslechtert, terwijl de kosten stijgen. Wij zijn tegen CETA en TTIP in de huidige vorm en steunen de internationale lobby om deze elementen uit CETA, TTIP en mogelijke andere toekomstige 'vrijhandelsverdragen' te houden. Wij zetten in op duurzame, eerlijke en milieuvriendelijke handelsverdragen, waarin goede arbeidsrechten en de volksgezondheid geborgd zijn.

Belastingstelsel

Wij willen een meer evenwichtig belastingstelsel, waarin de vervuiler en de profijthebber een eerlijke bijdrage leveren.

 • Inwoners worden nu maximaal belast, terwijl vervuilende bedrijven worden ontzien. Wij willen belasting voor inwoners verlagen en voor vervuilende bedrijven verhogen.

 • Eenspersoonshuishoudens betalen nu onevenredig veel. Die willen we meer ontzien.

 • Wij willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens.

Digitalisering

Cyberaanvallen tasten het zenuwstelsel van de maatschappij aan. De dreiging neemt toe, zowel via statelijke actoren als cybercriminelen. Ook de inzet van ransomware door criminelen kan maatschappij-ontwrichtende gevolgen hebben. Het is ontoelaatbaar dat cybercriminelen of statelijke actoren kunnen (dreigen) onze woningen te laten overstromen en ons water te vergiftigen. Ook is het ontoelaatbaar dat het waterschap onnodig veel geld uitgeeft aan softwarepaketten.

Democratie en participatie

Ongekozen 'geborgde' zetels in waterschappen, zijn niet meer van deze tijd. Dit is ondemocratisch. Hiermee krijgt de agro-industrie onevenredig veel zeggenschap. Dit leidt ertoe dat zij constant ontzien worden en bewoners onevenredig veel waterschapsbelasting betalen.

 • Wij voeren een lobby om de geborgde zetels af te schaffen, zodat het volledige waterschapsbestuur democratisch verkozen wordt.

 • We voeren een lobby voor een dualistisch stelsel, zodat bestuurders op een gezonde afstand van de volksvertegenwoordiging komen te staan, en zodat de volksvertegenwoordiging haar controlerende rol optimaal kan vervullen.

 • We willen veel meer mogelijkheden creëren voor participatie dan nu het geval is, bijvoorbeeld via digitale ideeënplatforms en burgerpanels. In onze utopische wereld komen alle initiatieven van burgers en participeren wij in hun ideeën.

 • Digitaal ideeënplatform om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor inwoners om plannen op onze agenda te zetten.

 • Participatief begroten: budget vrijmaken voor bewonersplannen (die binnen onze taakstelling vallen) en inwoners zelf laten stemmen welke plannen zij gerealiseerd willen zien

 • Prijsvraag / wedstrijd organiseren voor inwoners om met 'het beste plan van Hollands Noorderkwartier' te komen.

 • Citizen Science projecten stimuleren, om inwoners te betrekken bij de taken van het Waterschap.

 • Inwoners actief vragen om met hun ideeen onze projecten in de openbare projectplanning een stukje beter te maken.

 • Burgerberaden over hete hangijzers.

 • Overheid als goede werkgever.

 • Autonomie binnen heldere doelstelling.

 • Gezonde werkomgeving.

Transparantie

Wij willen dat alle digitaal opgeslagen informatie voor iedereen zichtbaar is middels een systeem dat persoonlijke informatie anonimiseert en waar nodig pseudonimiseert (geen namen, wel functietitels). Voor volksvertegenwoordigers zijn de originele documenten opvraagbaar.
Al onze activiteiten in openbare projectplanning.

Meer weten?

Stuur ons een e-mail